XEROX CT350902 YELLOW DRUM FOR CM505DA

更多查看

XEROX CT350902 YELLOW DRUM FOR CM505DA
$2,400.00
XEROX CT350902 YELLOW DRUM FOR CM505DA
    • 獎勵積分 購買這個項目將會獲得3840 積分
    • 僅適用於註冊用戶,登錄後可能會有所不同。
描述

詳細信息

XEROX CT350902 YELLOW DRUM FOR CM505DA

附加信息

附加信息

性質 沒有
推廣描述 沒有
貨號 105210229
類型 B2B
品牌 Fuji Xerox